αποκληρώνομαι


αποκληρώνομαι
αποκληρώνομαι, αποκληρώθηκα, αποκληρωμένος βλ. πίν. 4

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.